Leiderschapsacademie Energietransitie

Flyer

Op 12 oktober startte een 1-jaar durende leiderschapsacademie Energietransitie. Ontworpen door Club van Rome bestuurslid Martine Verweij, in samenspraak met Netbeheer Nederland, Club van Rome Nederland en het Natuurcollege.

Doelstelling van leiderschapsacademie energietransitie is: een groep mensen die een weerspiegeling vormt van het energiesysteem opleiden tot ambassadeurs van een systeemperspectief op de energietransitie: van systemisch inzicht naar systemische actie. Onderweg ontstaat een unieke groep die elkaar ook in de toekomst weet te vinden en elkaar kan steunen bij de realisatie van ideeën die voor het energiesysteem van de toekomst als geheel logisch zijn.

Opzet: een programma in de vorm van een 1-jarige leerreis, ontworpen volgens de principes van Theorie-U (een methodiek van systeemverandering, ontwikkeld door MIT), waarin de volgende vragen beantwoordt worden:

  1. Hoe werkt het organisch systeem Aarde? Wat betekent dat voor de werking van ons eigen systeem en voor het energiesysteem?
  2. Hoe verhouden wij ons tot de systemen om ons heen? Waar zit de vrije ruimte?
  3. Wat is de systeemdynamiek van de energietransitie en wat betekent het als we hierin een beweging maken?
  4. Kunnen wij ons eigen systeem faciliteren om zichzelf te vernieuwen door te leren ‘loslaten’ en ons denken te transformeren?
  5. Hoe staat het met onze systeemgrenzen? Waar lopen we tegen aan? Wat betekent dit voor ons werk aan de energietransitie?
  6. Welke systeemvernieuwingen hebben onze aandacht? Waar willen we meer van weten? Met welk eigen project gaan we aan de slag?
  7. Hoe benutten en betrekken we het hele systeem bij dat wat ons te doen staat?

Met hulp van de volgende inbrengers en docenten:

Klaas van Egmond – Hoogleraar milieukunde en duurzaamheid
Marja de Vries – Bioloog, ecoloog, onderzoekster
Floor de Ruiter – Docent leiderschapsontwikkeling en auteur ‘Valueframing’
Fransjan de Waard – Bioloog, ecoloog, pionier permacultuur
Floris Koot – Sociaal innovator en uitvinder
Eveline Hogeweg en Lisette van der Wel – Systeemopstellers
Li An Phoa – oprichter Springcollege
Nancy Wiltink – Verhalenvertelster, dramaturg
Erik van Praag – Wetenschapper, docent, psychotherapeut, auteur
Batian Nieuwerth en Mariëtte Stolk, Reos Partners – Prototyping
Martine Verweij – Docent participatieve systeemverandering en systems learning, ‘reisleidster’
Christopher Baan – Trainer en adviseur duurzaam leiderschap

Voor meer informatie: zie de flyer op www.energietransitie-academie.nl