4 juli Earth Charter Day

Op 4 juli wordt International Earth Charter Day gevierd. De Club van Rome werkt hierin samen met de Earth Charter organisatie en Campus Landgoed Zonheuvel. Onderstaand vindt u de uitnodiging, vanuit de Earth Charter organisatie.

We nodigen je graag uit voor Earth Charter Day!

Op 4 juli vieren we International Earth Charter Day. Dit doen we door enkele vrienden een podium te geven. Te beginnen met het verrassende en nieuwe ‘Lab voor Toekomstige Generaties’: het Lab werkt in lijn met de principes van Earth Charter, met name ‘Intergenerationele Solidariteit’. De ‘laboranten’ gaan met ons een experiment uitvoeren in het Openluchttheater.

Een experiment?
Eerst gaan we op reis aan de hand van fragmenten van de docu ‘The Rights of Nature. A Global Movement’. Jan van de Venis (waarnemend Ombudspersoon Toekomstige Generaties) neemt ons mee.

Dan formeert het Lab een Toekomstraad met aanwezige deelnemers. De Toekomstraad leeft zich in in Toekomstige Generaties met het oog op de casus en hoofdvraag; “Hoe maken we de mooist mogelijke Waddenzee beschikbaar voor Toekomstige Generaties?” Laborant Jannet Vaessen leidt dit onderdeel (directeur WomenInc, auteur van “IedereenInc”).

Reflectieve Wandeling
Het is dan tijd voor de reflectieve wandeling naar de Meewerktuin op het Landgoed, waar te zien is wat er groeit en bloeit. Earth Charter Commissioner Awraham Soetendorp begeleidt een ceremonie waarin we stil staan bij de Suikeresdoorn (in 2015 geplant bij 15 jaar Earth Charter).

Het diner
We gaan genieten van een diner waarin de Toekomstige Generaties ook zijn meegenomen; ‘Future Proof Food’, ingeleid door Natascha Kooiman (Smaackmakers) met wereldmuziek.

Afsluiting
Bas Jurres (voorzitter Club van Rome Nederland) reflecteert op de middag en de ‘The Big Clean Up Experiment’ samenwerking. Heleen de Mooij-Lubbers (In Eigen Kracht en Earth Charter Vrienden) sluit af met woorden van dank en een blik op de toekomst.

Meer informatie over 4 juli, Earth Charter, SBI, Lab voor Toekomstige Generaties en partners in “The Big Clean Up Experiment” waarvan Earth Charter Day onderdeel uitmaakt vind je hier.

Initiatiefnemers: Earth Charter Nederland en SBI. Met dank voor medewerking van onder meer: Club van Rome Nederland / Down to Earth Collective / Dick de Zeeuw Foundation / Lab voor Toekomstige Generaties / Smaackmakers.

Aanmelden

Aanmelden kan hier (de website van het evenement). De kosten bedragen €85,- inclusief btw. Speciaal voor jongeren tot 25 jaar hebben we een aangepast tarief van €45,-.  Dit aangepaste tarief geldt ook voor iedereen die een introducé mee neemt van buiten ons netwerk!