Film: Back to the Source

Beste vrienden van de Club of Rome,

In deze interessante en dynamische tijd wil ik graag de korte film ‘BACK TO THE SOURCE’ met u delen. ‘We love Earth’ maakte deze film voor de Club of Rome Nederland.   De film geeft een beeld van het proces waar wij als Club of Rome Nederland momenteel mee bezig zijn. In het afgelopen jaar hebben we steeds meer richting gevonden in de uitdaging die ons allen bindt, te weten: “Hoe kunnen wij op een impactvolle manier bijdragen aan de transitie naar een leefbare en een duurzame wereld nu en voor toekomstige generaties”
Gebruik de film in evenementen, verspreid hem daar waar u denkt dat deze van waarde kan zijn. En als wij ergens bij kunnen helpen, laat het ons weten. We zouden het leuk vinden om op de hoogte te blijven van waar de film zijn weg vindt. U kunt ons informeren via info@clubofrome.nl.
OPROEP: We hebben materiaal voor nog een aantal korte films die verder invulling geven aan de bovenstaande uitdaging. Daaronder ook een uitgebreid interview met Dennis Meadows en diverse voorbeelden van persoonlijk leiderschap en inspirerende projecten, waarvan we al ruim 5 uur beeldmateriaal en interviews hebben opgenomen. We zoeken nog financiële middelen om deze verder uit te werken tot 2 à 3 korte films. We horen graag of u hieraan een bijdrage wilt leveren. Dat kan via info@clubofrome.nl of direct door over te maken op rekeningnummer NL27 ASNB 0946481377 t.n.v. Club of Rome te Bussum. Giften zijn dankzij onze ANBI-status belastingaftrekbaar. Uw steun wordt zeer gewaardeerd.

Warme groet,
Bas Jurres, namens het Bestuur van de Club of Rome Nederland