Leiderschapsacademie Energietransitie

Afgelopen twee jaar heeft de Leiderschapsacademie Energietransitie succesvol twee groepen doorlopen. Ontworpen door Club van Rome bestuursleden Martine Verweij en Christopher Baan, in samenspraak met Netbeheer Nederland, Club van Rome Nederland en het Natuurcollege. In 2018 zal deze leiderschapsacademie met een  opnieuw ontworpen programma starten, onder de titel Systems Learning Lab Energietransitie.

Doelstelling van leiderschapsacademie energietransitie is: een groep mensen die een weerspiegeling vormt van het energiesysteem opleiden tot ambassadeurs van een systeemperspectief op de energietransitie: van systemisch inzicht naar systemische actie. Onderweg ontstaat een unieke groep die elkaar ook in de toekomst weet te vinden en elkaar kan steunen bij de realisatie van ideeën die voor het energiesysteem van de toekomst als geheel logisch zijn.

Opzet: een programma in de vorm van een 1-jarige leerreis, ontworpen volgens de principes van Theorie-U (een methodiek van systeemverandering, ontwikkeld door MIT), waarin de volgende vragen beantwoordt worden:

  1. Hoe werkt het organisch systeem Aarde? Wat betekent dat voor de werking van ons eigen systeem en voor het energiesysteem?
  2. Hoe verhouden wij ons tot de systemen om ons heen? Waar zit de vrije ruimte?
  3. Wat is de systeemdynamiek van de energietransitie en wat betekent het als we hierin een beweging maken?
  4. Kunnen wij ons eigen systeem faciliteren om zichzelf te vernieuwen door te leren ‘loslaten’ en ons denken te transformeren?
  5. Hoe staat het met onze systeemgrenzen? Waar lopen we tegen aan? Wat betekent dit voor ons werk aan de energietransitie?
  6. Welke systeemvernieuwingen hebben onze aandacht? Waar willen we meer van weten? Met welk eigen project gaan we aan de slag?
  7. Hoe benutten en betrekken we het hele systeem bij dat wat ons te doen staat?

Met hulp van de volgende inbrengers en docenten:

Klaas van Egmond – Hoogleraar milieukunde en duurzaamheid, Universiteit Utrecht
Marja de Vries – Bioloog, ecoloog, onderzoekster
Floor de Ruiter – Docent leiderschapsontwikkeling en auteur ‘Valueframing’
Fransjan de Waard – Bioloog, ecoloog, pionier permacultuur
Floris Koot – Sociaal innovator en uitvinder
Lisette van der Wel – Systeemopsteller
Li An Phoa – oprichter Springcollege
Nancy Wiltink – Verhalenvertelster, dramaturg
Niels Pilaar – Coach
Batian Nieuwerth, Reos Partners – Strateeg en facilitator van Prototyping methode
Martine Verweij – Docent participatieve systeemverandering en systems learning, ‘reisleidster’
Christopher Baan – Trainer en adviseur duurzaam leiderschap

Voor meer informatie: zie de flyer op www.energietransitie-academie.nl