Persbericht: “Club van Rome (50 jaar) verschuift focus naar ontbrekende sleutel”

“De Club van Rome vertegenwoordigde het brein. Wetenschappelijke kennis is niet genoeg gebleken. Het is nu aan ons om vanuit ons hart te gaan staan voor een wereld zoals die zou kunnen zijn en onze angsten los te laten. Daar is moed voor nodig” – Bas Jurres, bestuursvoorzitter Club van Rome Nederland

“Het gelijk is voor de boekenkast. Voor ons collectieve overleven is systeemverandering noodzakelijk, en datkunnen we niet buiten onszelf plaatsen. Ik zie maar een weg voorwaarts, en dat is een buitengewoonpersoonlijke” – Martine Verweij, bestuurslid Club van Rome Nederland

Aanleiding persbericht:

  • 50-jarig bestaan Club van Rome
  • Essentiële koersverbreding Club van Rome Nederland
  • ‘The Big Clean-Up Experiment’ – eerste stappen gedocumenteerd op film
  • Samenwerking met Earth Charter, de Down to Earth Collective, Campus Landgoed Zonheuvel, Stichting SBI, Millenial Leadership Lab en andere organisaties

Meer informatie: www.clubofrome.nl & bijgevoegd Factsheet over 50 Jaar Club van Rome (PDF)

=== Persbericht Club van Rome Nederlandse Associatie ===

31 maart 2019, voor directe publicatie:

Club van Rome (50 jaar) verschuift focus naar ontbrekende sleutel

DEN BOSCH – De Club van Rome bestaat 50 jaar. Maar veel reden voor feest is er niet, zegt de generatie die anno 2019 het bestuur vormt van de Nederlandse associatie. De conclusies uit ‘Grenzen aan de Groei’ krijgen inmiddels brede bijval in de wetenschappelijke wereld. En nog belangrijker: ze zijn in de realiteit zichtbaar. En dat is zeer slecht nieuws – de mensheid & ecologie bevinden zich op het donkerste scenario uit het invloedrijke rapport uit 1972: overshoot & collapse.‘Dat de Club van Rome gelijk heeft gekregen’ is niet genoeg om het tij te keren.‘Pas als we ook op gevoelsniveau durven binnen laten komen wat we mentaal weten en zien gebeuren’, zal regeneratie van de wereld om ons heen mogelijk worden, aldus voorzitter Bas Jurres. En dat vraagt een innerlijke commitment en lef. Lef om naar onszelf te kijken en vanuit ons hart de juiste keuzes te maken. En daar is een Big Cleanup Experiment voor nodig.

Opruimen

Daarom is de Nederlandse Associatie van de Club van Rome een nieuwe koers ingeslagen. Met kleine en grote opschoonexperimenten: innerlijk opruimen van angsten en overtuigingen die ons in de weg zitten om zo de weg te effenen voor diepgaande regeneratie op alle fronten: van relaties tussen mensen onderling, tussen mensen en al het andere leven op aarde en van onze relatie met onszelf.

Na twee jaar experimenteren is het nu tijd voor de coming-out van deze nieuwe koers. Ondertussen werkt de Nederlandse Associatie van de Club van Rome met steeds meer organisaties samen die het belang zien van deze shift in focus.

“The Big Clean-Up Experiment is niet bedoeld om te breken met het verleden, maar juist om er betekenisvol en in de moderne relevantie op voort te bouwen”, aldus Bas Jurres.

“Onze taak is niet langer om nóg een rapport naar buiten te brengen. De cruciale inzichten hoe allerlei grenzen aan de groei in deze tijd samen komen, zijn al in de jaren 70 naar buiten gebracht, waar wij nog steeds met groot ontzag endankbaarheid op terugkijken”, vertelt Martine Verweij, een van de initiators van de nieuwe koers.

De ontbrekende sleutel

Bovendien is de realiteit uit rapporten al daar. We zien om ons heen de strijd om steeds schaarsere grondstoffen, de biodiversiteitscrisis, klimaatverandering, migratiestromen, de afbrokkelende welvaartsbasis, krakende pensioenen en een piepend zorgstelsel, terwijl de wereld er elke 15 jaar een miljard mensen bij krijgt. Met fenomenen als de plasticsoep, de explosie van het vliegverkeer en de insectensterfte, wordt het steeds moeilijker om door alle symptomen heen de onderliggende oorzaak te blijven zien: een economisch systeem dat gebaseerd is op ongelimiteerde exploitatie van grondstoffen, mensen en hele ecosystemen, in plaats van op het voeden van het leven zelf, vanuit liefde voor dat leven. Een onhoudbaar systeem, aldus Verweij. Dat in stand gehouden wordt door innerlijke overtuigingen over het belang van groei en angsten om vanuit het hart het roer om te gooien.

“Deze ontwikkeling in kaart brengen, en er decennia geleden al voorwaarschuwen, was een onvoorstelbare prestatie. Aan ons de taak om te zoeken naar wat anno nu een onmogelijke opgave lijkt, omdat we het probleem maar al te graag buiten onszelf plaatsen. Namelijk: bijdragen aan de innerlijke transformatie die nodig is voor diepgaande regeneratie van onze relatie met al dat leeft. Pas als we hardnekkige overtuigingen onder ogen kunnen komen en los kunnen laten ontstaat ruimte voor nieuw handelen, nieuwe structuren en nieuwe manieren van samen zijn en leven.”

Daarbij citeren de bestuursleden opnieuw co-auteur van “Grenzen aan de Groei”, Dennis Meadows, tijdens zijn laatste bezoek aan Nederland: “Constructieve actie vereist twee dingen: problemen zo goed mogelijk begrijpen. Én er daadwerkelijk zorg voor willen dragen. De een kan niet zonder de ander. Wij focusten te lang op slechts één van die sleutels.”

De Club van Rome speelde destijds een belangrijke rol in het aandragen van de sleutel van de kennis, die hielp om vroegtijdig te zien wat inmiddels bekend is. Nu dragen we bij aan een tweede onmisbare sleutel: bijdragen aan de innerlijke transformatie die nodig is voor diepgaande regeneratie van onze relatie met al dat leeft.

Na de 50 jaar viering is 2019 het jaar van de ‘coming-out’ van de clean-up agenda van de Nederlandse Associatie van de Club van Rome. Deze agenda ging eind 2016 van start met een 2-daagse ervaringsgerichte bijeenkomst bij circulaire broedplaats de Ceuvel en Business Universiteit Nyenrode. Ook in maart 2018 vond een groot Cleanup event plaats. Zie ook het video-document dat hierover gemaakt is. En op 4 juli 2019 volgt de eerste van twee nieuwe ervaringsgerichte ‘clean-up sessies’, tijdens de viering van Earth Charter Day, op Campus Landgoed Zonheuvel, met betrokkenheid van Stichting SBI. Op 4 en 5 oktober 2019 zal een groter Cleanup Experiment plaatsvinden met actieve betrokkenheid van de Earth Charter organisatie, de Down to Earth Collective, Campus Landgoed Zonheuvel, Stichting SBI, het Millenial Leadership Lab en nog vele andere organisaties. Deze organisaties werken sinds december samen om in alle geledingen van de samenleving het experiment op dit vlak te stimuleren.

“De Club van Rome vertegenwoordigde het brein, maar wetenschappelijke kennis is niet genoeg gebleken. Het is nu aan ons om vanuit het hart te gaan staan voor een wereld zoals die zou kunnen zijn en angsten los te laten. Daar is moed voor nodig” –Bas Jurres, bestuursvoorzitter Club van Rome Nederland

==== einde persbericht, onderstaande niet voor publicatie ====