4 oktober: The Big Cleanup Experiment – met o.a. Charles Eisenstein

“Sometimes, letting things go, is an act of far greater power than defending or hanging on” ~  Eckart Tolle

The Big Clean-Up Experiment – Inner Clean-Up for Outer Transformation!

Werk op 4 oktober mee aan 3 uitdagende clean-up cases en geef vorm aan jouw inner clean-up. Met o.a. Charles Eisenstein, auteur van Climate: a New Story, en Rolf Winters van Down to Earth

4 oktober, 15.00 – 21.30 uur. Landgoed Zonheuvel, Doorn – Ga hier direct naar het aanmeldformulier!

Over deze bijeenkomst

Of we nu naar de financiële wereld kijken, de landbouw en voedingsindustrie, de energiesector, de zorg of het onderwijs: de spelregels van deze sectoren, manieren van werken en de doelstellingen die worden nagejaagd, dragen bij aan iets wat we niet willen. Een samenleving die sociaal-ecologisch nadrukkelijk uit balans is.

Kom je mee opruimen?

Werk jij aan de grote maatschappelijke transities van deze tijd en gaat dit stroever dan je hoopt – zonder dat je precies kan duiden waar dit door komt? Vermoed je dat er onder de oppervlakte barrières zijn, die je beter kan opruimen? Doe dan mee met de Big Clean-Up experiment.

De Club van Rome Nederland, Earth Charter, de Down to Earth Collective, Campus Landgoed Zonheuvel, Stichting SBI en het Millennial Leadership Lab (MLL) nodigen de makers en vernieuwers van Nederland uit om effectiever te worden in hun bijdrage aan de transitie, door beter te worden in opruimen op alle niveaus: fysiek, emotioneel, mentaal en op zielsniveau.

We onderzoeken waar we tegenaan lopen en wat dat betekent over wat we op te ruimen hebben, om zo ruimte te creëren voor die transitie waar we zo naar verlangen. Doe je mee?

Het belang van opruimen

Ongetwijfeld heb jij hele goede ideeën en zet jij stappen in de grote transities van deze tijd. Dat dit niet altijd soepel loopt neem je op de koop toe. Transitie is hard werken. Systeemverandering is complex. Maar kan het zijn dat jij op pure wilskracht doorzet – met te weinig oog voor wat jou onder de oppervlakte blokkeert? Vernieuwing ontstaat pas als er ruimte voor is. En dat vraagt opruimen, op allerlei niveaus.

Het fysieke niveau van opruimen kennen we van de Tiny House beweging’, de Marie Kondo-trend en de Ocean Cleanup. Maar de grote transitie van deze tijd, vraagt ook opruimen op andere niveaus. Een transitie in de samenleving of in ons persoonlijk leven, vraagt dat we onze emotionele bagage opruimen, dieperliggende (mentale) overtuigingen aanpassen en blokkades op zielsniveau slechten. ​Maar we besteden maar weinig tijd aan opruimen. Liever zetten we nog een tandje bij en doen wat harder ons best om tegen de stroom in vernieuwing te realiseren. Heb jij voldoende oog voor wat je op te ruimen hebt, om daarmee ruimte te maken voor de zo gewenste persoonlijke en maatschappelijke transitie?

Opruimen – hoe dan?

Tijdens het Big Clean-Up Experiment op 4 oktober werken we individueel en in groepen aan drie praktische cases rond de grote maatschappelijke vraagstukken van deze tijd. De cases gaan over Educatie, Ecosystemen regenereren en Productie zonder afval.

Case I: De Buitenschool ‘Wij staan voor Buitenonderwijs. Hoe kunnen we een stap zetten in de ontwikkeling van leraren, zodat zij zich comfortabel en gesterkt voelen in de diepere, bewustere laag van onderwijs in verbinding met de natuur?’

Case II: Climate CleanUp ‘Wij zijn ondernemers die zich inzetten voor grootschalige regeneratieve ingrepen in natuurlijke systemen. Hoe mobiliseren wij ook de creatieve kracht van natuurorganisaties en wetenschap?’

Case III: Utrechtse Heuvelrug Plasticvrij ‘Wij dragen met heel veel vrijwilligers bij aan een plasticvrije Utrechtse Heuvelrug. Hoe kunnen wij eerder in de productie- en consumptieketen een effectieve bijdrage leveren aan de reductie van plastic en alternatieven stimuleren?’​

Werkwijze
Bij elke casus stellen we onszelf deze (1) Wat proberen we te bereiken? (2) Waar lopen we vervolgens tegenaan? & (3) Wat kunnen we opruimen om ruimte te creëren voor de gewenste vernieuwing?
In het werken aan de cases benutten we diverse ervaringsgerichte methodes zoals ‘opstellingen’, ‘theorie-u’ en ‘energetisch werk’. Aanpakken die dieper gaan dan de oppervlakte waarop we ervaren dat we vastlopen. We onderzoeken wat mogelijk is als we – dat wat ons fysiek, emotioneel, mentaal of op zielsniveau niet langer dient – onder ogen komen en loslaten.

De kracht van spiegelen
Door deel te nemen aan de Big Clean Up Experiment, en je te voegen bij een casus, help je niet alleen de casusinbrenger. Je doet ook inzichten op voor jouw (werk)situatie. Dat komt door het systemisch principe van ‘spiegelen’. Wat jou opvalt in de casus speelt zich (onbewust) af in jouw leven. Zo komt naar de oppervlakte wat in jou verborgen was en je misschien wel wil opruimen.

​Persoonlijke vraag
Naast dat je jouw expertise inbrengt bij een van de vijf vooraf geselecteerde cases, werk je het hele programma ook met jouw eigen vraag. ​Je wordt uitgedaagd om stil te staan bij wat jij probeert te bereiken in de wereld en waar je vervolgens tegenaan loopt. Wat is zichtbaar aan de oppervlakte van jouw leven? En vanuit welk verlangen wil jij stappen zetten?.

Charles Eisenstein

Charles Eisenstein, filosoof en schrijver uit de VS komt ons helpen met opruimen! Charles is auteur van boeken als The More Beautiful World our Hearts Know is Possible en Sacred Economics’. Zijn nieuwste boek heet: Climate – a New Story. In al zijn boeken gaat het over het oude verhaal van afgescheidenheid (separation) dat niet meer werkt en het nieuwe verhaal van ‘interbeing’, dat zich al laat zien. In ’the space between stories’ lopen we tegen van alles aan. Dat waar we tegenaan lopen, is volgens Charles een uitnodiging om op te ruimen. Hij maakte ook de cursus ‘Unlearning; For Change Agents‘.

 

Doe je mee met deze derde ‘Clean-Up’ editie? Schrijf je dan nu in!

Programma Vrijdag 4 oktober – 15.00 uur tot 21.30 uur ‘Inner Clean-Up for Outer Transformation’

14.30 – inloop & ontvangst

15.00 – ceremoniële opening – waarom ben jij hier?

16.00 – korte introductie van de drie cases ingebracht door De Buitenschool, Climate Cleanup & Stichting Goedvolk Plasticvrij Utrechtse Heuvelrug – wat proberen zij te bereiken en waar lopen ze tegenaan?

16.30 – In gesprek met Charles Eisenstein over ‘Cleaning-Up’ op de weg van ‘The Story of Separation’ naar ‘The Story of Interbeing’

17.45 – dialoogwandeling

18.15 – eten met elkaar

19.00 – systemische verkenning van de cases in sub-groepen

20.45 – gezamenlijke en individuele reflectie: wat leren we van de cases vanuit het perspectief van de Clean-Up, ook voor onze persoonlijke Clean-Up? Ook ‘elders’ Charles Eisenstein, Rolf Winters en John Liu reflecteren op de dag.

21.30 – einde ​

Organisatie

Deze derde editie van de Big Clean Up Experiment is de vrucht van een samenwerking tussen de Club van Rome Nederland, Earth Charter, de Down to Earth Collective, Campus Landgoed Zonheuvel, Stichting SBI en het Millennial Leadership Lab (MLL).

Al deze organisaties werken aan het ideaal van een samenleving die weer een sociaal-ecologische balans kent. Maar idealen roepen weerstand op en op de weg naar ‘beter’, komen zij obstakels tegen. Makkelijker zou zijn om mooi weer te spelen en vrolijk door te bewegen naar die ogenschijnlijk ideale wereld. Maar dat willen deze organisaties niet: zij zien en doorleven het belang van opruimen op alle niveaus. Daarin vinden zij elkaar.

​In 2016 vond op initiatief van de Club van Rome Nederland, het eerste grote ‘Clean-Up event’ plaats in en nabij Amsterdam, op circulaire broedplaats De Ceuvel en bij Nyenrode. In 2018 vond een tweede ‘Clean Up’ bijeenkomst plaats in en nabij Rotterdam, onder andere in samenwerking met ‘de Down to Earth Collective’.

Eind 2018 ontstond een bredere samenwerking met organisaties en mensen die het Clean-Up gedachtegoed ondersteunen. Dat leidde er onder andere toe dat op 4 juli 2019 tijdens de jaarlijkse Earth Charter viering het Clean-Up gedachtegoed werd geïntegreerd.

​​​

Praktische zaken

Wil je deelnemen aan de derde editie van de Big Clean-Up experiment?

Locatie Deze derde editie vindt plaats in het midden van het land op Landgoed Zonheuvel in Doorn, een bijzondere plek op de Utrechtse Heuvelrug.

Kosten en aanmelden Het tarief voor deelname op vrijdag 4 oktober is €125, excl BTW.

Voor studenten en young professionals (onder de 30) is er een aangepast tarief van 49 euro incl. BTW.

Met deze kostendekkende bijdrage financieren we de locatiehuur, catering en een beperkte bijdrage voor facilitatoren. Met casusinbrengers worden aparte afspraken gemaakt over een bijdrage.

Doe je mee? Hier kan je je aanmelden!

Er zijn 10 plekken beschikbaar voor een gereduceerd tarief. Neem hierover contact op met de organisatie via info@clubofrome.nl.