‘The Big Cleanup Experiment’

Waarom? 

De Club van Rome agendeerde vanaf haar oprichting het belang van het onder ogen komen van de consequenties van ons huidige gebruik van hulpbronnen en daarmee impliciet, van ons huidig wereldbeeld en samenlevingsmodel. De Club van Rome voedde daarmee het besef dat onze huidige eenzijdige focus op economische en materiële groei, leidt tot fysieke grenzen, die deze groei uiteindelijk zullen stoppen.

Zie ook het recente video-interview met Dennis Meadows die dit goed verwoordt.

Deze boodschap is goed aangekomen en tegelijkertijd is er te weinig mee gebeurd.

Een van de redenen – vermoeden wij – is dat het een ongemakkelijke waarheid betrof, die veel mensen het liefst buiten zichzelf plaatsten. Dit vraagt om een confrontatie. In dit geval met onszelf. En de koers die wij tot nu toe hebben gevaren.

Wat is nodig?

Als bestuur van de Club van Rome Nederland zien wij maar één weg voorwaarts, en dat is een buitengewoon persoonlijke weg. Beginnend bij onszelf, hebben wij maar één hoop voor de toekomst, en dat is dat we niet langer wegkruipen en wegkijken, maar in plaats daarvan zelf verantwoordelijkheid nemen.

Het is tijd dat we onder ogen zien dat noch de techniek, noch het recht, noch instituties de sociaalecologische uitdagingen waar we voor staan, voor ons gaan oplossen. Wij zullen het zelf moeten doen. Wij zitten zelf aan de knoppen. Wij zijn die instituties. Wij zijn ontwerpers die bepalen hoe techniek gebruikt wordt. Wij leiden organisaties en maken elke dag keuzes. Wij en niemand anders.

De vraag die cruciaal is: kunnen we opschonen wat niet meer nodig is om zo ruimte te maken voor vernieuwing?

We snakken allemaal naar nieuwe spelregels en betere doelstellingen, waarmee we in ons energiesysteem, onderwijs, landbouw en financiële sector, resultaten krijgen die we echt willen.

Grote schoonmaak, liever gisteren dan vandaag.

Maar wat is daar dan voor nodig? Dat is waar wij als Club van Rome Nederland aandacht voor willen vragen. En op willen samenwerken met andere organisaties.

Hoe dan?

Zo’n 2,5 jaar geleden zijn we gestart met ons ‘Big Cleanup Experiment’. Onderdeel daarvan zijn een aantal grote en kleinere events en projecten die we steunen. Alle workshops die we hebben georganiseerd, waren niet zomaar events, maar hadden een transformatief karakter, aldus mensen die erbij waren.

We walk our talk’, aldus Lisette van der Wel in een blog naar aanleiding van het eerste evenement in deze nieuwe koers: ‘Holistic Leadership in a Changing Climate’ (6 en 7 november 2016, bij de Ceuvel en op Nyenrode).

Filmmaakster Maria Kolossa, van We Love Earth, kreeg midden 2016 weet van onze intenties en vond dit dusdanig fascinerend, dat ze besloot ons te gaan volgen. De korte film ‘Back to the Source’ bestaat uit beelden van het evenement in november 2016 en toont ook hoe wij als bestuur onze nieuwe koers inbrengen, tijdens het internationale Club van Rome evenement eind 2016. Een uiterst persoonlijk portret, met Dennis Meadows die door zijn aanwezigheid en persoonlijke ontboezemingen, een sleutelrol vervult om de brug te slaan tussen de oorsprong van de Club van Rome en onze huidige koers.

In maart 2018 vond ons meest recent event plaats: ‘The Big Cleanup Experiment’. Een 1,5 daagse ervaringsgerichte workshop gericht op de makers en vernieuwers van Nederland. Mensen die vanuit hun rol in de wetenschap, bij de overheid, in ondernemingen of vanuit een maatschappelijk initiatief, werken aan een duurzaam en veerkrachtig nu, voor onszelf en toekomstige generaties. En die daarin samen op onderzoek uit willen.

Het evenement had een co-creatief karakter, met vele bijzondere inbrengers, zoals Rolf Winters van Down to Earth, Frank Gorter (Kantoorkaravaan/voedselbossen), John Liu (filmmaker en initiatiefnemer van ’the ecosystem restoration camps’ movement), Lisette van der Wel (eco-antropoloog) en Christy van den Putten (healer).

Nu, eind 2018, het jaar dat de Club van Rome 50 jaar bestaat, maken we de balans op en merken we dat we klaar zijn voor een nog bredere samenwerking, om deze koers kracht bij te zetten.

Op 14 december 2018 kwamen we met een bijzondere groep mensen en organisaties bijeen op Landgoed Zonneheuvel, om te onderzoeken hoe nu verder? Cleaning up within, for Out there Transformation. Dat is ons motto. En dit willen we verder co-creëren.

De bijeenkomst leverde veel energie op. Lees hier binnenkort meer over de uitkomsten van de 14e en hoe nu verder.