Allard Friedrich

Allard Friedrich

Naam: Allard Friedrich
Functie: Relatiemanager

Allard is een verbinder en aanjager. Hij is zowel lid van de Club van Rome Nederland als van de Young Club of Rome en is ook ambassadeur van het Springtij Forum.

Zijn missie is om mensen van alle generaties met elkaar te verbinden. Het liefst legt Allard verbindingen tussen mensen, organisaties, netwerken en initiatieven die elkaar anders niet zouden vinden. Uiteindelijke doel is om met elkaar initiatieven neer te zetten die zorgen voor een betere, mooiere en groenere wereld.

Door samen te werken, elkaar te inspireren, kruis te bestuiven en daarmee elkaar te versterken, ontstaan betere oplossingen in het gemeenschappelijk belang.